• Therapie
 • Trajectbegeleiding
 • Schoolondersteuning

Voor wie

Wie kunnen wij verder helpen?

Jongeren van 10 tot 18 jaar:

 • die onzeker of angstig zijn en nood hebben aan steun en een luisterend oor
 • die een moeilijke puberteit ervaren of die omwille van één of andere reden door een moeilijke tijd gaan en daardoor in onrust leven
 • die het even niet goed meer zien zitten of zich niet goed in hun vel voelen (ook door de coronatijden)
 • die nood hebben aan meer doorzettingsvermogen, assertiviteit of meer weerbaarheid
 • die veerkrachtiger door het leven willen gaan en zo beter kunnen omgaan met tegenslagen of eventuele mislukkingen of faalgevoelens
 • die schoolondersteuning nodig hebben in de vorm van:
  • het ‘leren leren’ door toepassing van efficiënte studietechnieken;
  • het ‘leren plannen’ om een realistische inschatting te maken van de tijdsbesteding;
  • het ‘leren omgaan met faalangst en examenstress’ om beter te kunnen functioneren onder prestatiedruk en om black-outs te voorkomen;
  • het ‘toepassen van hulpstrategieën’ om op school beter te kunnen functioneren indien er sprake is van een leer- of ontwikkelingsstoornis (ADHD, ADD, dyslexie, dyscalculie, ASS of autismespectrumstoornissen, dyspraxie, dyslateralisatie, …).

Folder

Download hier de folder

Folder

Aanbod therapeutische methodes

Volgende therapeutische methodes worden aangeboden

Door middel van gesprek zoek je, samen met de therapeut, naar oorzaken van en oplossingen voor problemen, naar inzichten, analyses, verwoorden van emoties enz. Naast het praten, combineert de therapeut het gesprek meestal met andere therapeutische methodes.
Gedragstherapie is een werkwijze om emoties, gedrag en gedragsverandering via therapie te begrijpen. Het is gebaseerd op een techniek om ongewenste gedragingen en emoties te doen verdwijnen of te veranderen door de prikkel aan de basis hiervan, te koppelen aan een ander, constructiever gedrag.
Creatieve therapie is een handelings- en ervaringsgerichte vorm van therapie, waarbij je je emoties kunt uiten zonder te hoeven praten. Hierbij worden creatieve activiteiten zoals zingen, dansen, schilderen, tekenen, beeldhouwen of bijvoorbeeld tuinieren gebruikt om een diepere problematiek bespreekbaar te maken. Creatieve therapie is in de meeste gevallen geen op zich staande therapie, maar vormt meestal een onderdeel van een totale benadering.
Dit is een vorm van therapie die je leert lichamelijk en mentaal tot rust te komen. Daarbij gaat het om verlichting van de stress en spanningen op het moment van de sessie, maar je wordt ook aangespoord om te evolueren naar een meer permanente staat van kalmte. Daarnaast wordt er gewerkt aan een gezonde ademhaling, lichaamshouding en lichaamsbewustzijn en leer je op een constructieve manier om te gaan met je gedachten (bijvoorbeeld bij ‘piekeren’ of ‘negatief denken’).
Muziektherapie is een vorm van non-verbale psychotherapie. Het is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie worden gehanteerd om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied. Het vormgeven en doorwerken van problemen op het muzikaal symbolisch niveau en de verbale reflectie daarover doet inzicht ontstaan in de eigen psychische problematiek, zodat stoornissen in gedrag en beleving verminderd en opgelost worden.

Aanbod trainingssessies

Volgende trainingssessies worden aangeboden

Naargelang het probleem en de zorgvragen gaan we actief aan de slag om vaardigheden te oefenen die je nodig hebt om vorderingen te maken, om je situatie beter te begrijpen en om er beter mee om te kunnen gaan zodat je normaal kunt functioneren en alles beheersbaar blijft.
Dit is een vorm van behandeling waarin informatie wordt gegeven over je psychische klachten zodat je meer kennis en inzicht krijgt over je eigen problematiek. Hierdoor leer je er beter mee leven en leer je wat je nodig hebt om beter te kunnen functioneren. Ook wordt met je besproken welke aanpak het meest effectief is in het omgaan met jouw problematiek.
Emotieregulatie is het adequaat omgaan met je emoties en het kunnen uiten van je emoties. Wanneer er sprake is van emotieregulatie problematiek, heeft iemand last van een hoge gevoeligheid voor emoties, er zijn sterke emotionele reacties op stresssituaties en er is een vertraagde terugkeer naar het basisniveau na opwinding. Hierdoor zie je dat mensen impulsief kunnen reageren, of emoties juist opkroppen en vaak lang in een emotionele toestand blijven hangen.
Begrijpen waar je angsten vandaan komen en een manier vinden om ze onder controle te krijgen zodat je zo normaal mogelijk kunt functioneren.
Stressfactoren tijdig herkennen en er beter mee om leren gaan zodat je een gezond evenwicht ervaart tussen ‘gezonde stress’ en ontspanning.
De verandering die je zoekt zit altijd in jezelf

Annick De Gronckel

Dorpsstraat 35
3590 Diepenbeek
BE 0752.903.805