• Therapie
  • Trajectbegeleiding
  • Schoolondersteuning

Kennismaking

Eerst een kennismakingsgesprek, daarna hulpstrategie

Na het contacteren van de praktijk via mail of telefoon, volgt steeds een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Tijdens dit gesprek wordt er geluisterd naar de zorgen en noden.

Er wordt een beeld van de jongere gemaakt over de sterktes, maar ook over de factoren die moeilijkheden veroorzaken.

Verslagen van eerdere hulpverlening kunnen best meegebracht worden.

Het therapeutisch aanbod dat best aansluit bij de noden, wordt toegelicht.

Soms kan een doorverwijzing naar meer gespecialiseerde hulpverlening aangewezen zijn.

Over mij
Over mij

Begeleiding

Tijdens het begeleidingstraject

De therapeut creëert een vertrouwensband met de jongere en stelt een persoonlijk plan van aanpak* op om de jongere zo efficiënt mogelijk te helpen.

* De therapeut gaat methodisch te werk door stap per stap overeengekomen behandeldoelen te realiseren. Het resultaat van de therapie kan verwerking en inzicht zijn en/of ook verbetering van het cognitieve of lichamelijke functioneren of het psychische welzijn.

Tijdens de sessies en de oefeningen wordt van de jongere een actieve inzet en medewerking verwacht.

De vorderingen worden besproken met ouders en indien relevant ook met andere samenwerkingspartners.

Bij uitblijven van het beoogd resultaat en bij blijvende bezorgdheid over de ontwikkeling of het persoonlijk functioneren van de jongere, na een periode van een intensief doorlopen traject, wordt verder doorverwezen naar meer gespecialiseerde hulpverlening of voor bijkomend onderzoek door een kinderpsychiater.

OPMERKING:

Om wachtlijsten en lange wachttijden te vermijden, streef ik ernaar om via een doelgerichte trajectaanpak een resultaat op korte termijn te bekomen. De jongere kan daardoor vrij snel de draad weer oppikken.

De eerste stap om ergens te komen, is beslissen dat je niet gaat blijven waar je bent

Annick De Gronckel

Dorpsstraat 35
3590 Diepenbeek
BE 0752.903.805